Tarjoamme asiakkaillemme Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttaman tarkastajan sähköturvallisuutta edistäviä palveluita.

Luotettavat sähkötarkastukset

Tarjoamamme sähköalan asiantuntijapalvelut:

  • varmennustarkastukset
  • määräaikaistarkastukset
  • sähkölaitteistojen kuntotutkimukset
  • sähkönlaadunmittaukset
  • lämpökuvauspalvelut
  • turvatarkastukset
  • asiantuntijalausunnot

Sähkötarkastukset pohjautuvat sähköturvallisuuslakiin

Sähkötyön teettäjän (sähkölaitteiston haltijan) on hyvä muistaa, että kaikki sähköasennukset on tarkastettava ja lähes kaikista on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Poikkeuksen muodostavat aivan pienimmät asennukset, kuten yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvät muutostyöt. Tämän käytännössä kaikille töille tehtävän käyttöönottotarkastuksen suorittaa yleensä työn tekijä eli urakoitsija. Suosittelemme, että näistäkin töistä laaditaan asianmukainen käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Vaativammat sähköasennukset (sähkölaitteistot) on jaettu luokkiin 1–3 ja niille on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, joko ennen laitteiston käyttöönottoa tai viimeistään 3 kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta.

Asuinrakennuksia lukuun ottamatta on edellisten lisäksi vielä tehtävä määräaikaistarkastuksia, jos pääsulakkeet ovat suuremmat kuin 35 A. Määräaikaistarkastuksella varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa.

Määräaikaistarkastus tulee suorittaa laitteiston luokan mukaan, joko 5 tai 10 vuoden välein.

Varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia voi tilata valtuutetulta tarkastajalta tai laitokselta.

Lisätietoja sähköalan tarkastuksista

Tukesin ohje sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksista ja kunnossapidosta

Tukes, sähköasennusten tarkastukset

Tarkastushinnasto

Ota yhteyttä:

Henry Laiho
Asiantuntija, Sähkötarkastaja, LST Service Oy
puh. +358 504 766955

Ville Lehto
Toimitusjohtaja, LST Service Oy
puh. +358 400 657471