LST Group hoitaa yrityksesi sähkötarkastukset

Asiantuntijamme ovat apunasi, kun tarvitset kiinteistöösi sähkötarkastuksen. Tarkastamme myös laitteistot ja suoritamme käyttöönottotarkastuksia. Hoidamme tarkastukset ja tutkimukset aina huolellisesti ja tehokkaasti.

Kaikki sähköasennukset on tarkastettava, ja lähes kaikista on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Vaativammat sähköasennukset (sähkölaitteistot) on jaettu luokkiin 1–3 ja niille on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, joko ennen laitteiston käyttöönottoa tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotosta.

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Käyttöönotto-, määräaikais-, ja varmennustarkastukset ovat lakisääteisiä (Sähköturvallisuuslaki 1135/20160). Käyttöönotto- ja varmennustarkastuksesta vastaa yleensä urakoitsija. Määräaikaistarkastuksesta huolehtiminen kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle. Määräaikais- ja varmennustarkastuksen saa suorittaa vain valtuutettu tarkastaja tai akkreditoitu tarkastuslaitos.

Huomioi myös määräaikaistarkistukset

Asuinrakennuksia lukuun ottamatta kiinteistöille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, jos pääsulakkeet ovat suuremmat kuin 35 A. Määräaikaistarkastuksella varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteisto on pidetty asianmukaisessa kunnossa. Määräaikaistarkastus tulee suorittaa laitteiston luokan mukaan, joko viiden tai kymmenen vuoden välein.

Saat meiltä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttamien tarkastajien sähköturvallisuutta edistäviä palveluita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Henry Laiho
Asiantuntija, Sähkötarkastaja, LST Service Oy
puh. +358 504 766955

Lue lisää:

Tukesin ohje sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksista ja kunnossapidosta

Tukes, sähköasennusten tarkastukset

Tarkastushinnasto