Asiantuntijan suorittama sähkölaitteiston kuntotutkimus

Sähkön merkitys nykyaikaisissa kiinteistöissä kasvaa koko ajan, ja järjestelmät tulevat riippuvaisemmiksi sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Sertifioidun* asiantuntijan oikeaan aikaan suorittama sähkölaitteiston kuntotutkimus on erinomainen työkalu suunniteltaessa kiinteistön saneerausta tai laadittaessa kohteen pitkän tähtäimen suunnitelmaa [PTS]. Kuntotutkimuksella voidaan myös selvittää yksittäisen järjestelmän tekninen kunto.

Kuntotutkimusta voidaan käyttää myös arvioitaessa yksittäisen sähkölaitteiston kuntoa ja soveltuvuutta mahdollisen kiinteistökaupan yhteydessä tai kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa.

Tarkastuksen hoitaa Tukesin valtuuttama asiantuntija

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen asiantuntijamme on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valtuuttama sähkötarkastaja, jolla on lisäksi sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys. Sähköjärjestelmien tutkimukset suoritetaan Sähköinfon Sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimus -ohjeistojen mukaisesti.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen tuloksena asiakkaalle luovutetaan kirjallinen raportti, joka tukee järjestelmien oikeita huolto­ ja korjauspäätöksiä.

Kuntotutkimuksen kohteita

  • teollisuuslaitokset
  • toimisto- ja liiketilat
  • julkiset rakennukset, koulut, päiväkodit, sairaalat
  • asuinkiinteistöt
  • maatalouskiinteistöt, sikalat, kuivurit

Hyödyt asiakkaalle

  • realistinen kuvaus kiinteistön sähkölaitteiston nykytilasta ja jäljellä olevasta elinkaaresta
  • mahdollisten korjausten priorisointi ja aikataulutuksen helpottuminen
  • laitteiston turvallisuuden parantuminen tutkimuksessa havaittujen puutteiden korjauksen jälkeen

*SETI, Kuntotutkijan pätevyys; https://www.seti.fi/kuntotutkijan-patevyys

Ota yhteyttä:

Henry Laiho
Asiantuntija, Sähkötarkastaja, LST Service Oy
puh. +358 504 766955

Ville Lehto
Toimitusjohtaja, LST Service Oy
puh. +358 400 657471