LST varmistaa nostureiden turvallisuuden

Nosturi on merkittävä osa tuotantoprosessia. Nosturin vian tai suunnittelemattoman korjauksen takia voi seisahtua sen takana oleva tuotantolinja tai koko tehdas. Työturvallisuuden näkökulmasta nostettava taakka ja nostotyö on aina riski. Tarkastettu, huollettu ja koekäytetty nosturi parantaa nostotyöturvallisuutta.

LST:llä työskentelevät alan parhaat osaajat, jotka suorittavat nosturien huollot ja tarkastukset viimeisimpiä mittalaitteita apunaan käyttäen. Tarvittaessa korjaamomme tukee huoltotoimintaa. Tarkastuksesta luovutetaan asiakkaalle aina laadukas ja selkeä tarkastuspöytäkirja.

Nosturin käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus tehdään ennen nosturin ensimmäistä käyttöönottoa. Tarkastus on tehtävä myös turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeen tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömänä.

Nosturin määräaikaistarkistus

Määräaikaistarkistus suoritetaan vuoden välein käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Tarkastuksessa varmistetaan muun muassa nosturin toimintakunto huolehtimalla erityisesti, ettei työvälineen tai materiaalien ikääntymisestä, väsymisestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa.

Nosturin perusteellinen määräaikaistarkistus

Perusteellinen määräaikaistarkistus tulee tehdä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa nosturin ensimmäisestä käyttöönotosta. Perusteellisessa tarkastuksessa on purettava sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, kuten vaihteisto ja jarrut, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista.

Nostoapuvälineet

Nostoapuvälineet kuten liinat, taljat, raksit, tarraimet ja muut tulee tarkastaa ja merkitä vuosittain vaihtuvalla tarkastusvärillä. Kaikki kuormauselimet, kuten nostomagneetit ja pyörittimet, koekäytetään ja testataan ilman kuormaa.

Nosturihuollot ja tarkastukset pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen (Vna403/2008), jonka mukaan kaikki yli 500 kg nostimet tulee tarkastaa vuosittain. Tarkastuksen saa suorittaa arviointilaitoksen hyväksymä nosturitarkastaja.

Ota yhteyttä:

Ville Lehto
Toimitusjohtaja, LST Service Oy
puh. +358 400 657471

Lue lisää:
LST Service