Varmista turvallinen sähköautonlataus kiinteistössäsi

LST Group tarjoaa asiantuntijan tekemiä autonlatauskartoituksia. Kartoituksessa tehdään selvitys kiinteistön sähköverkon tilasta ja valmiudesta sähköautojen lataukseen sekä latauspisteiden rakentamiseen. Kartoituksen lopputuloksena asiakas saa raportin sähkölaitteiston tilasta sekä toimenpide-ehdotukset jatkoa varten. Toimenpide-ehdotuksessa kerrotaan, mitä latauspisteiden rakentaminen vaatii, miten se voitaisiin toteuttaa ja millaisia kustannuksia siitä asiakkaalle syntyisi.

Lataa sähköauto turvallisesti

Kartoitukset ovat tarpeellisia, sillä sähköauton oikeaoppinen ja turvallinen lataus tulee hoitaa niitä varten tarkoitetuilla latauspisteillä tai -asemilla. Sähköauton lataus kuormittaa kiinteistön sähköverkkoa, ja kiinteistön nykyinen sähköliittymä ei välttämättä mahdollista täyttä lataustehoa autoille.

Sähköautoa ei ole suunniteltu ladattavaksi tavallisesta pistorasiasta, joten oikeanlaisen latauslaitteiston hankkiminen on tärkeää. Sähköauton lataaminen voi vaurioittaa tavallista pistorasiaa ja aiheuttaa jopa tulipalovaaran.

Autonlatauskartoituksen avulla saa selkeän kuvan siitä, mitä nykyisellä sähköverkolla voidaan tehdä ja miten sitä voitaisiin parantaa, jotta haluttu latauspisteiden määrä voitaisiin saavuttaa.

Tukesin laatimaa materiaalia sähköautojen turvallisesta lataamisesta: https://tukes.fi/-/lataa-sahkoautosi-turvallisesti

Ota yhteyttä:

Henry Laiho
Asiantuntija, Sähkötarkastaja, LST Service Oy
puh. +358 504 766955