Uusi suomalainen meriteknologiayritys Norsepower Oy Ltd tuo markkinoille tuuliapupropulsiojärjestelmän, jonka avulla rahtialukset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä polttoaineen kulutuksessa.

Suotuisissa tuuliolosuhteissa Norsepowerin roottoripurjeiden antama lisäteho mahdollistaa alusten pääkoneiden käyttämisen tavallista pienemmällä teholla siten, että polttoaineen kulutus alenee aluksen matkanopeuden ja matkaan tarvittavan ajan pysyessä ennallaan.

Laivasähkötyö Oy oli mukana sähköistämässä Norsepower Oy:n äskettäin valmistunutta roottoripurjeen prototyyppiä, jonka testaus on aloitettu Naantalissa sijaitsevalla testausalueella. Lisätietoja roottoripurjeesta www.norsepower.com.