Military-yksikön projekti-insinöörin Miikka Pohjolan työ vie puolustusvoimien viestit perille

LST:llä työntekijöiden on mahdollisuus erikoistua erilaisten toimialojen asiantuntijaksi ja päästä mukaan hyvin mielenkiintoisiin projekteihin. Yksi tällainen erikoisala on LST:n Military-yksikkö, joka toteuttaa puolustusvoimien sähkö- ja viestintäjärjestelmiä liikkuvaan kalustoon.

Miikka Pohjola työskentelee Laivasähkötyö Oy:n Transports -yksikön Military-yksikössä projekti-insinöörinä.

– Toimenkuvani on hyvin monipuolinen, sillä siihen kuuluu projektin kaikkien asioiden hoitaminen mahdollisimman kestävästi. Tämä tarkoittaa materiaalien hankintaa ja kilpailutusta, sähkö- ja järjestelmäsuunnittelua, mekaniikkasuunnittelun hankintaa ja tarvittavien mekaniikkaosien kartoitusta sekä uusien projektien tarjouslaskentaa, Pohjola luettelee.

Projekti-insinöörin on toimittava myös ongelmanratkojana ja vikojen kartoittajana, mikä usein tekee työpäivistä vauhdikkaita ja varmistaa, että työ ei ole vain koneella istumista.

Työpäivien sisältöön vaikuttavat paljon sillä hetkellä työn alla olevat projektit ja niiden elinkaaren vaiheet. Toisinaan työpäivä koostuu monesta pienestä osasesta, mutta toisinaan isommalle projektille on varattava enemmän aikaa, mikä tekee työstä hyvin vaihtelevaa. Työpäivä voi pitää sisällään sähkö- ja mekaniikkasuunnittelua, materiaalien hankintaa, tarjousten laskentaa tai luovutusaineiston koontia. Tärkeintä työssä on kuitenkin maaliin saadut ja onnistuneet projektit.

– Tehdyn työn kruunaa tyytyväinen asiakas ja valmiiden projektien esimerkiksi komentopaikka-ajoneuvojen luovutukset, summaa Pohjola.

Military-yksikössä työskentelee projekti-insinöörin lisäksi projektipäällikkö, työnjohtaja sekä kolmesta viiteen sähköasentajaa työkuormasta riippuen.

Hyvät vuorovaikutustaidot olennainen osa työtä

Military-yksikkö saattaa kuulostaa maallikon korvissa siltä, että erikoisalalle päästääkseen tarvitaan myös erikoisalan koulutus ja työkokemus. Pohjolan mukaan koulutus ja työkokemus ovat kuitenkin tapauskohtaisia. Hyvänä lähtökohtana alalle toimivat insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutus sekä vahva kiinnostus projektien johtamista kohtaan.

– Mielestäni monen vuoden työkokemus projekti-insinöörin tai vastaavan tehtävistä ei ole välttämätön, sillä hyvällä, avoimella ja tekevällä asenteella pääsee jo pitkälle. Myös tarmokkuus tehdä asiat kerralla oikein ja kiinnostus omaa työtä kohtaan ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia, Pohjola toteaa.

Työhön kiinni pääsemisessä auttaa myös järjestelmällisesti toimiva työnantaja, joka panostaa perehdytykseen.

– Hyvin suunniteltu työntekijän perehdytyssuunnitelma tukee uutta työntekijää ja auttaa alkuun, oli kyse sitten vastavalmistuneesta tai jo raudanlujasta ammattilaisesta, sanoo Pohjola.

Olennaisena osana työssä menestymisessä ovat myös hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa. On tärkeää pystyä kommunikoimaan hyvin sekä oman työyhteisön sisällä että toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Projekteja viedään eteenpäin kuitenkin aina asiakaslähtöisesti.

Viimeisenä vaan ei ehkä vähäisimpänä avainkohtana Pohjola nostaa työhyvinvoinnin tärkeyden.

– Työssä menestymisessä on keskeistä myös tunnistaa oman työn kuormittavuus. Näin tiimissä voidaan yhdessä kestävästi hallita kaikkien jaksamista ja panostaa jokaisen tiimin jäsenen työhyvinvointiin.