LST Marinen uusi liiketoimintajohtaja Eero Nevavuori muuttui asiakkaasta työntekijäksi

LST:n uutena liiketoimintajohtajana on aloittanut diplomi-insinööri Eero Nevavuori. Nevavuori vastaa LST Marinen liiketoiminnan kehittämisestä ja projektimyynnistä sekä toteutusten valvonnasta.

Nevavuorella on vankka kokemus marine- ja teollisuusprojektien hallinnasta globaalissa toimintaympäristössä ja hän tuntee alan toimijat sekä Suomessa että ulkomailla.

LST:lle Nevavuori siirtyy Wärtsilä Finland Oy:n palveluksesta, missä hän ehti työskennellä useamman vuoden ajan erilaisissa tehtävissä. Wärtsilällä hän vastasi muun muassa yrityksen huollon 4-stroke-projektien Project Management/Delivery -organisaation operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä laivapuolen huoltoprojektien johtamisesta.

– Työ- ja koulutustaustani auttavat minua ymmärtämään niitä haasteita, joissa LST:n henkilöstö ja asiakkaat tarvitsevat tukea ja ratkaisuja. Tämän lisäksi tuotteistus ja prosessit ovat tulleet hyvin tutuksi viime vuosien aikana, Nevavuori kertoo.

LST oli Nevavuorelle tuttu yritys, mutta pöydän toiselta puolen, hän nimittäin oli aiemmin LST:n asiakas. Nykyisen työnantajansa asiakkaana Nevavuori tuntee yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet hyvin, joten siirtyminen liiketoimintajohtajan tehtäviin kävi sulavasti.

Kehityksen avaimina henkilöstön tyytyväisyys ja ammattitaito

– Parhaisiin tuloksiin motivoivat tyytyväinen henkilöstö ja asiakkaat, Nevavuori toteaa ytimekkäästi omista motivaattoreistaan.

Laivasähköasennusalan kehityksestä hänellä on selvä käsitys, sillä Nevavuori kokee sen olevan yhä enemmän alihankkijoiden käsissä.

– Toimiala on jo pitkään kehittynyt siihen suuntaan, että alihankkijat ottavat suurempia kokonaisuuksia vastuulleen.

LST Marinen vahva kilpailukyky toimialalla on erilaisissa verkostoituneissa projektinhoitomalleissa, jotka ovat yleistyneet. Tässä Nevavuori nostaa avaintekijäksi henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä työhyvinvoinnin.

LST Groupin tärkeimpänä kehityskohteena Nevavuori näkee yrityksen koko potentiaalin hyödyntämisen siten, että se palvelee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä nykyisiä että uusia asiakkaita.

– Pystymme tuottamaan kokonaisvaltaisia toimituksia, jotka sisältävät suunnittelun, hankinnat, keskustavalmistuksen, automaatiojärjestelmät, asennuksen ja käyttöönoton, Nevavuori korostaa.