”Rekrytoinnit ovat realisoituneet kilpailukyvyksi”

Turkulainen sähköalan konserni LST Group kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna yli 16 prosentilla 16,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto kolminkertaistui 1,5 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti nousi 2,9 prosentista 9,2 prosenttiin. Vuonna 1962 perustettu perheyritys on palkannut parin viimeisen vuoden aikana yli 25 asentajaa. 

Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Nesteen Porvoon jalostamolla toteutettu huoltoseisokki ja siihen liittyvät mittavat investoinnit, joiden sähkötyöt LST Group toteutti.

– Porvoon jalostamon projekti oli suurin yksittäinen liikevaihtoa kasvattava tekijä viime vuonna. Kasvua toivat myös Turun ja Helsingin telakoilla työn alla ja tilauksessa olevat laivat, muun muassa TUI-risteilyalukset ja jäänmurtajat, kertoo LST Groupin talous-ja hallintojohtaja Petri Lindholm.

Lisäksi LST Group on ollut mukana uudistamassa öljynporauslauttaa Azerbaidžanissa. Myös vilkastunut korjausrakentaminen Turun seudulla ja kiinteistöjen linjasaneeraukset lisäsivät liikevaihtoa.

Rekrytoinnit kasvoivat 20 prosentilla

Liikevaihdon kasvu ja toiminnan tehostaminen paransivat LST Groupin kannattavuutta merkittävästi. Liikevoitto kolminkertaistui 1,5 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoittoprosentti kasvoi 9,2 prosenttiin, kun se vuotta aikaisemmin oli 2,9 prosenttia.

LST Groupin varautuminen kasvuun on onnistunut erinomaisesti. Yhtiö on määrätietoisesti palkannut uutta väkeä, ja henkilöstömäärä on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana yli 20 prosentilla.

– Olemme palkanneet kokeneiden asentajien rinnalle nuoria kasvamaan. Uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys ottavat aikaa. Nyt kun laivoja taas valmistetaan Suomessa ja investoinnit ovat käynnistyneet, meillä on töissä osaavaa väkeä. Viime vuosina tehdyt rekrytoinnit ovat realisoituneet kilpailukyvyksi, kertoo Petri Lindholm.

– Hyvästä tuloksesta huolimatta kilpailu markkinoilla on erittäin tiukkaa. Yrityksen kilpailukykyä punnitaan jokaisen tarjouksen ja kaupan yhteydessä. Erottuminen markkinoilla on haastavaa. Vahvuutemme on toimittaa kokonaispaketti suunnittelusta asennukseen.

Näkymät paremmat kuin vuosiin

LST Group arvioi liikevaihdon kasvavan tänä vuonna hieman vuoden 2015 tasosta. Yhtiön tilauskanta on kehittynyt suotuisasti alkuvuoden aikana.

– Tilanne näyttää hyvältä. Risteilijämarkkinoiden kysynnän piristyminen maailmalla ja Suomen telakoiden tilauskannat luovat hyvän pohjan myös konsernin liikevaihdon kasvulle. Teollisuudessa meitä kiinnostavat metsäteollisuuden isot investoinnit Suomessa sekä uudet biokaasulaitokset ja öljy- ja kemianteollisuuden investoinnit. Kiinteistöjen korjausvelka puolestaan lisää mm. linjasaneerauksia, sanoo Petri Lindholm.

LST Groupin kasvun ajureita ovat telakkateollisuuden lisäksi myös puolustusvoimien hankinnat, julkisen liikenteen vapautuminen sekä suurimpien kaupunkien lippu- ja informaatiojärjestelmien uudistaminen.

– Sähköautojen yleistyminen ja energiaa säästävät ratkaisut ovat trendejä, joita myös seuraamme tarkasti.


LST Groupin keskeiset tunnusluvut

  2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 16,5 14,2
Liikevoitto, milj. euroa 1,5 0,4
Liikevoittoprosentti, % 9,2 2,9
Henkilöstö keskimäärin 150 131

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Lindholm, LST Hallintopalvelu Oy, p. 050 436 3860, petri.lindholm@lst.fi

LST Group on suomalainen sähköalan konserni, jonka toiminta kattaa kaiken sähkösuunnittelusta kokonaistoimituksiin ja erikoiskomponenttien valmistukseen. Vuonna 1962 perustetun perheyrityksen asiakkaita ovat mm. meri-, energia- ja tuotantoteollisuus sekä kiinteistöyhtiöt ja liikkuva kalusto. Konserniliikevaihto on 16 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 150. Konsernin emoyhtiö on LST Hallintopalvelu Oy. Konserni koostuu kuudesta yrityksestä: LST Production Oy, LST Engineering Oy, Laivasähkötyö Oy, Turun Sähköpalvelu Oy, LST Teollisuussähkö Oy ja LST Service Oy.