LST Group mittasi viime vuoden asiakastyytyväisyyttä lähettämällä asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille yli 5 000 euroa liikevaihtoa konserniin tuoneelle asiakasyritykselle. Tulokset olivat varsin positiiviset ja niissä oli havaittavissa myönteistä kehitystä viime vuonna toteutettuun kyselyyn verrattuna. Vastausten avulla LST Group pystyy kehittämään toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan entistäkin paremmin.

LST:n asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin painotetusti siten, että isommille yhteistyökumppaneille lähetettiin useammalle henkilölle kyselykutsu. Kyselyssä pyydettiin antamaan LST:n toiminnasta arvio kouluarvosanalla 4–10 kolmessa eri kategoriassa. Viimeiseksi kysyttiin, kuinka todennäköisesti henkilö suosittelisi yhtiötä, eli selvitimme NPS-arvostelua.

Positiivisia tuloksia eri alueilla

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin tiedonkulun sujuvuutta asiakkaan ja LST:n välillä. Tästä konsernimme keskiarvo oli 8,47 ja noussut viime vuoden 8,20:stä. Toisessa kysymyksessä tiedustelimme ilmoitettujen aikataulujen pitävyyttä. Tässä kategoriassa keskiarvomme oli 8,81, joka oli samalla tasolla kuin vuoden 2015 kyselyssä. Kolmas kysymys koski toimintamme ammattitaitoa. Tästä keskiarvomme oli 8,78, joka niin ikään nousi viime vuoden 8,57:stä.

NPS-mittatyökalulla saimme arvosanaksemme 58 asteikolta -100–100. Tämäkin luku parani viime vuoden tuloksista. NPS eli Net Promoter Score on yksi yleisimmistä asiakasuskollisuuden mittareista, jossa selvitetään tyytyväisyyttä ja halua suositella palvelua muille.

Palautteista apua toiminnan kehittämiseen

Asiakastyytyväisyyskyselyn positiivisten tulosten lisäksi saimme myös paljon sanallista palautetta, miten voisimme entisestään kehittää toimintaamme jatkossa. Kaikista annetuista palautteista on hyötyä, ja suhtaudumme saamaamme asiakaspalautteeseen vakavasti. Tulemme huomioimaan kyselyn tulokset, kun kehitämme toimintaamme. Kiitos kaikille asiakkaillemme, jotka ehtivät kiireittensä keskellä vastata kyselyymme, ja toivomme, että jatkossakin saamme palvella teitä.