LST on ollut toteuttamassa Puolustusvoimien komentopaikka-ajoneuvojen varusteluprojektia. Kyseessä on ollut LST Groupissa kolmen yksikön mittava yhteisprojekti, jossa LST Transports on ollut kokonaisvastuussa, LST Engineering on tehnyt sähkö- ja järjestelmäsuunnittelut, ja LST Production on toteuttanut esivalmisteet sekä varustelutyön. Projekti käynnistyi vajaa vuosi sitten ja saadaan päätökseen kuluvan vuoden lopussa.

nettisivukuva_referenssi_puolustusvoimat

Ensimmäiset panssarivaunualustojen sarjatoimitukset toimitusvalmiina.

Tehtävänä on ollut uusia Puolustusvoimille panssarivaunualustojen operointitilat asentamalla tarvittavat tiedonsiirron ja tietojenkäsittelyn edellyttämät laitteistot.

LST:llä on useiden vuosien kokemus yhteistyöstä Suomen Puolustusvoimien kanssa. LST on tätä ennen toteuttanut asennuksia sotalaivoihin sekä erilaisia projekteja maavoimien kalustoon.