Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle nousee uusi lämpö- ja sähkövoimala, joka valmistuessaan tuottaa prosessihöyryä ja sähköä Nesteen jalostamolle sekä Borealis Polymers Oy:lle. LST toimittaa paloilmoitinjärjestelmän koko voimalaitosalueelle.

Kilpilahden Voimalaitos Oy (KPP) rakennuttaa yhdistetyn lämpö- ja sähkövoimalan Nesteen ja Borealiksen tarpeisiin. Neste Oyj ja Veolia Energie International S.A. omistavat voimalayhtiöstä kumpikin 40 % ja Borealis Polymers 20 %. Veolian operoiman laitoksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018.

Koko alueen kattava työ

Uuden voimalan höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia ja sähköntuotannon 30 megawattia.
Voimalaitosalueella on kaksi kattilarakennusta, joista toisessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja toisessa on kaksi öljykattilaa. Voimala on hyvä esimerkki resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta, sillä 80 prosenttia voimalassa käytettävistä raaka-aineista (esimerkiksi asfalteeni) syntyy jalostamon ja petrokemian prosessien sivutuotteena.

Tuotantotilojen lisäksi alueella on turbiinisaleja, sähköhuoneita ja kuljettimia. LST Sähköpalvelu suunnittelee paloilmoitinjärjestelmän asennukset koko alueelle ja LST Teollisuussähkö hoitaa asennukset käyttämällä Siemensin paloilmoitinjärjestelmää.

– Projekti kestää noin puoli vuotta ja työllistää kahdeksan asentajaa. Työtä ollaan juuri aloittelemassa, kertoo LST Teollisuussähkön toimitusjohtaja Mika Lehtonen.

Voimalaitosprojekteissa on aina monta kokkia

Kaupat voimalaitoksen kokonaistoimituksesta on tehnyt Kilpilahden voimalaitosyhtiö. Rakentamisesta vastaa espanjalainen voimalaitostoimittaja Técnicas Reunidas, joka jakaa työt eri toimijoille. Sprinkleri-, paloilmoitin- ja kaasusammutusjärjestelmät on tilattu Firecon Groupilta, joka toimittaa itse vain sprinklerijärjestelmän ja ostaa muut alihankintana. Paloilmoitinjärjestelmien toimittajaksi valikoitui LST Teollisuussähkö Oy.

Koko voimalaitosprojektin kokonaisarvo on 400–500 miljoonaa euroa.

– Tämä on meille hyvin iso projekti, sillä vastuullamme on sekä paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu että sen toteutus koko voimalaitoksen alueelle. Samalla tämä on meille hyvä referenssi paloilmoitinjärjestelmän kokonaistoimituksesta, sillä tämän kokoluokan järjestelmiä ei yleensä tehdä, Lehtonen toteaa.