LST Groupissa on meneillään sukupolvenvaihdos, jossa noin viiden vuoden ajanjaksolla konsernin johtoon astuu perheyrityksen uusi sukupolvi. Samuli Rantanen on Laivasähkötyön perustajan Heikki Hietarinnan tyttärenpoika. Samuli tuli taloon vuonna 2015 ja siitä lähtien hänen toimenkuvansa on laajentunut koko ajan.

Samuli Rantanen toimii LST Group Oy:n sekä LST Projects Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii LST Transports -tulosyksikön vetäjänä Laivasähkötyössä.

– Roolini on hyvin monipuolinen ja se tulee todennäköisesti tulevaisuudessa vielä laajenemaan. Käynnissä olevan sukupolvenvaihdoksen aikataulu on pitkä, ja siksi tarkkaan ei ole vielä määritelty tulevaisuuden toimenkuvia. Meillä on siis aikaa miettiä tehtäviä ja vastuita rauhassa, Samuli Rantanen korostaa.

Tällä hetkellä parasta Samulin työssä on sen monipuolisuus: yksikään päivä ei ole samanlainen.

– Projektiluontoinen liiketoimintamme takaa sen, että työstä ei uuden oppiminen ja vaihtuviin tilanteisiin reagointi hevillä lopu. Usein pöydälleni tulevat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin ole mitään vakioratkaisua olemassa, Samuli hymyilee.

Samuli Rantanen on valmistunut oikeustieteiden maisteriksi ja työskennellyt aiemmin perustamassaan yrityksessä lakialalla ja opintojen aikana suorittanut eripituisia harjoittelujaksoja mm. yrityshautomossa Kiinassa ja suomalaisessa teollisuusyrityksessä.

– Koulutustaustastani johdosta olen oppinut laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä nopeaa tietoaineistojen haltuunottoa, joita uskon pystyväni hyödyntämään LST:n monissa projektiluonteisissa tehtävissä. Lisäksi yleiskäsitys juridiikasta helpottaa sopimusneuvotteluja niin LST:n asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa.

Näkyvissä vahva tulevaisuus LST Groupille

Rantanen näkee LST Groupin toimialan näkymät erinomaisina.

– Näen toimialamme kehittyvän tasaisesti yhteiskunnan teknologisen kehityksen mukana ja LST:n tulevaisuus on luonnollisesti kytköksissä tähän. Tämän lisäksi näen paljon mahdollisuuksia myös omassa organisaatiossamme. LST:ssä on monta tekijää, joista useammastakin voisi sanoa, että tässä olemme alamme parhaimmistoa.