Yhä useampi suosittelee LST Groupia

 

 

 

 

 

 

 

LST Groupin asiakastyytyväisyyskysely kertoo asiakkaiden olevan entistä tyytyväisempiä saamaansa palveluun. Myös kyselyyn vastanneiden määrä kasvoi reilusti edellisestä vuodesta – kiitos kaikille vastanneille!

Uusimman kyselyn mukaan yhä useampi asiakkaistamme suosittelisi meitä työtoverilleen tai tuttavalleen. NPS-luku kertoo, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi yhtiötä. Uusimmassa kyselyssä luku oli 60, joka määritellään yleisesti erinomaiseksi. Vuonna 2016 luku oli 58. NSP-lukua mitataan asteikoilla -100‒100.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä arvioitiin muun muassa tiedonkulkua ja toiminnan ammattitaitoisuutta. Kummassakin kategoriassa konsernin keskiarvo nousi vuodesta 2016. Nyt tiedonkulun onnistuminen arvioitiin numerolla 8,6 (8,5 vuonna 2016) ja toiminnan ammattitaitoisuus numerolla 8,9 (8,8). Aikatauluissa pysymistä taas on arvioitu vuodesta 2015 lähtien tasaisesti numerolla 8,8.

Aiempaa enemmän palautetta

Mittasimme viime vuoden asiakastyytyväisyyttä lähettämällä asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille yli 5 000 euroa liikevaihtoa konserniin tuoneelle asiakasyritykselle. Vastauksia tuli yli kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin. Saimme myös hyödyllistä sanallista palautetta.

Kiitos kaikista vastauksista! Palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja palvelemaan teitä jatkossa yhä paremmin.

Asiakkaat kertovat:

”Yhteistyö on toiminut saumattomasti ja aikatauluja on saatu kirittyä tarvittaessa.”

”Toiminta on ollut erittäin joustavaa, kun ottaa huomioon alusten aikataulumuutokset töiden osalta. Siitä erittäin paljon kiitoksia.”

”Hommat hoidettiin niin kuin oli sovittu.”